Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Vše o nákupu » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Název společnosti: MABIL MOBIL s.r.o.
IČ: 277 60 456
DIČ: CZ27760456
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
Spisová značka: C51125
Sídlo společnosti: Na Šancích 344/70, 724 00 Ostrava - Nová Bělá
Telefon: 596711725, 603818482
E-mail: obchod@rychlemobil.cz
web: www.rychlemobil.cz


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rychlemobil.cz, provozovaném společností   MABIL MOBIL s.r.o., se sídlem v Ostrava - Nová Bělá, IČ: 27760456. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva
a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy zákoníkem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník dle platného znění. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci KONTAKTY.

Vymezení pojmů:
Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží při uzavření kupní smlouvy „na dálku” do 14 dnů bez udání důvodu, právo na výměnu v 6 měsíční lhůtě apod.). Prodejce vždy řeší každou reklamaci individuálně.V tomto smyslu je hodně diskutováno, ale lze očekávat, že tady převládne pozice evropského práva, které odmítá podnikatelům přiznávat statut spotřebitelů, když skutečně nakupují a výrobky donášejí do své firmy, kde jsou užívány k podnikání. Čili pokud bychom se na to dívali pohledem našeho práva a převažujících výkladů a pohledem evropského práva, tak podnikatel, jakmile kupuje něco, uzavírá kupní smlouvu na zboží, které si chce dát do firmy a užívat ho tam k další podnikatelské činnosti. To nemusí být tak, že ho dále prodává, ale také třeba to, že na něm něco vyrábí, používá ho k nějakým úkonům nebo nakupuje zařízení provozovny atd. V tom okamžiku není spotřebitelem, jedná za podnikatelským účelem, je současně samozřejmě podnikatelem a spadá pod obchodní zákoník.

Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Vzhledem k poptávce mobilních telefonů (dále jen MT) i s přihlédnutím na legislativní ohledy nabízíme jak českou distribuci, tak i distribuci EU. Pro tento důvod nabízíme sortiment MT - původ CZ nebo EU, proto doporučujeme při uzavírání objednávky napsat do poznámek, který z výše zmíněný původ spotřebitel preferuje (pro původ přístroje se tyto mohou lišit jak cenou, tak i některými uživatelskými vlastnostmi, možnosti uživatelského upgrade a podobně*). Nestane-li se tak, bude zákazníkovi prodán MT, odpovídající ceně poptávanému zboží. *V případě původu MT z EU může dojit ve vyjímečných případech během aktualizace FW-SW k nekorektnímu zobrazení české znakové sady. Pro tento důvod, prodejce nedoporučuje využívat uživatelský UpGr SW-FW. Dojde-li nicméně ze strany uživatele k tomuto stavu, prodejce je ochoten v zákonné záruční době takto poškozený přístroj přijmout k eventuální bezplatné nápravě.


Informace o uzavřené smlouvě:
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Předem se omlouváme za případná nedorozumění např. v podobě mylných informací na našich webových stánkách (neodpovídající příslušenství charakteristice na internetových stránkách - množství, druh atd.), nebo dodáním jiného druhu zboží, než si spotřebitel objednal. V takovém případě prosíme zákazníka, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásil a mohlo tak dojít k nápravě v co nejkratším možném termínu.
Děkujeme za pochopení.

Ceny zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby:
Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH, PHE, popř. dalších daní a poplatků). K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v tomto bodě. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravní služby Česká pošta.

Vaše objednávka se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení e-mailem, písemně poštou nebo telefonicky!
Prodávající nabízí pouze výrobky v originálních provedeních od výrobce. Kupující není oprávněn dodatky nebo odchylkami požadovat po prodávajícím dodání výrobku v jiné, než výrobcem dodávané specifikaci. Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na objednávce liší od ceny aktuální, budete telefonicky kontaktováni naším pracovníkem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu. Jestliže kupující odmítne zvýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

Zboží, které je skladem, expedujeme takto:
Do 3 pracovních dnů od uzavření objednávky. Zboží, které není skladem, dodáváme zpravidla do 7 pracovních dnů. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné tento termín dodržet, budeme Vás kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. K ceně zboží je v závislosti na způsobu doručení účtována tato částka za dopravu:

K ceně zboží je v závislosti na způsobu doručení účtována tato částka za dopravu:
- 129,-Kč

Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby:
- Dobírkou +20Kč
- Na účet společnosti Mabil Mobil s.r.o. vedený u Raiffeisenbank - 1005066978/5500
- Prostřednictvím splátkového prodeje

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodejce. Bude-li zásilka poškozena a spotřebitel poškození zjistí až po jejím otevření - rozbalení, musí neprodleně hlásit tuto skutečnost prodejci, který celou věc prošetří a se spotřebitelem dohodne další postup.

Prodávající splnil svou povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží okamžikem předání věci dopravci. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody. Kupující je tedy povinen co nejdříve po převzetí zboží (nejlépe ihned po dodání dopravcem) zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno či zda nevykazuje jinou vadu. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodejce. Bude-li zásilka poškozena a kupující poškození zjistí až po jejím otevření - rozbalení, musí neprodleně hlásit tuto skutečnost dopravci i prodejci, který celou věc prošetří a s kupujícím dohodne další postup.

Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitele ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu (pouze při nákupu přes internetový obchod):
Pokud je kupující spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu na zvláštním formuláři, který je přílohou v sekci Reklamační řád a záruka - dole. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží,
které od něho obdržel. Prodávající je poté povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,vkteré od něj na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Jinýmvzpůsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Prodávající však není povinen vracet všechny peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu již odeslal. Nedodrží-li spotřebitel 14 denní lhůtu s navrácením zboží - lhůta hmotněprávní, bude spotřebiteli účtována sankce ve výši 10% z kupní ceny zboží. Náklady na navrácení zboží jsou na straně kupujícího.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

Doporučujeme, vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Prosíme, uvádět zboží pokud možno do původního stavu, předejde se tím k možnému snížení vrácení plné výše kupní ceny o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží bylo zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ a firmy či jména a dodatku na nákupním dokladu), má právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že je vadné plnění ze strany prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy. Za podstatné porušení kupní smlouvy je považována situace, kdy zboží není schopno vůbec plnit svou funkci, tzn. po dodání nového zboží je zcela
nefunkční či je dodáno zboží, které zcela zjevně neodpovídá objednávce.

Pro dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy je rozhodující, kdy je doručeno odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Doručením se rozumí i informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení se zbožím. Po obdržení Vašeho odstoupení začíná běžet lhůta 14 dnů k navrácení zboží prodávajícímu, ve které je kupující povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží. Do okamžiku vrácení zboží nemá prodávající povinnost vrátit kupujícímu poskytnuté plnění ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta pro odstoupení v den pracovního klidu (víkend, svátek), prodlužuje se lhůta na nejbližší pracovní den.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní, lze pouze při nákupu přes internetový obchod.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do
odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2014*

*Kupní smlouva uzavřená před tímto datem se řídí Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu, které naleznete na našich stránkách.

Reklamační řád a záruka

Reklamaci na zakoupené zboží se uplatňuje u prodejce, u kterého byla věc zakoupena dle §2172, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Upozorňujeme, že pro řádné a včasné řešení reklamace je osoba reklamující zboží povinna předložit relevantní doklady prokazující zakoupení zboží u spol. MabilMobil s.r.o. Tento dokument může být např. řádně vyplněný záruční list s přesnou identifikací výrobku – datum zakoupení, sídlo provozovny, informace umožňující identifikaci výrobku (výrobní číslo - imei) nebo doklad o koupi apod.

Kupující má právo na reklamaci v případě, že má zboží vadu při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později nebo i v případě později vzniklé vady, která vznikla porušením povinnosti prodávajícího nebo v případě vady, která se projeví v záruční době.

Záruční doba je dvouletá, pokud výrobce zboží neposkytuje záruku delší. Pak platí tato delší záruka.

V případě vady zboží a uplatněné reklamace, se rozlišuje, zdali-je tato vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy (viz čl. IV Obchodních podmínek) má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • na odstoupení od smlouvy


Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a tobez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující svéprávo včas – tedy neprodleně po zjištění vady, považuje se vada zanepodstatné porušení smlouvy a kupující pozbývá právo na odstoupení od smlouvy a dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci. Zbyldvě práva mu zůstávají. Právo kupujícího, který je spotřebitel, naodstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě od dodánízboží zůstává shora uvedeným nedotčeno.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, s výjimkou případů uvedených v ust. §2110 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Neoznámí-li kupující vadu výrobku (neprovede-li reklamaci výrobku) bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při dostatečné péči zjistit, a to nejpozději do 2 let po odevzdání zboží, nemá právo z vadného plnění, tzn. pozbývá veškerá práva uvedená v předešlém odstavci.

Práva z vady a záruky se uplatňují o prodávajícího, který provede vyřízení reklamace, a to v objektivně co nejkratším termínu. Pokud je kupující spotřebitel, vyřídí prodávající reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V ostatních případech je délka vyřízení reklamace závislá na dalších vlivech, které nemůže prodávající ovlivnit (např. délka opravy zboží v servisním středisku, čekání na náhradní díl od výrobce … atp.).

Ve věci řešení reklamovaného výrobku s cílem odstoupení od kupní smlouvy na základě vadného příslušenství, upozorňujeme, že ačkoli se jedná o součást balení, záruka se posuzuje u každé této součásti (dále jen jednotky) ZVLÁŠŤ*. Platí tedy, že pro nárok na odstoupení od kupní smlouvy musí být všechny vady shledány v jednotce mobilního telefonu. Do nároku na odstoupení se nepočítají reklamace příslušenství.

Vznikne-li spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy, řešíme jen jednotku, pro kterou vznikl nárok na odstoupení od kupní smlouvy, poněvadž nic nebrání zákazníkovi v tom, aby mohl výměnou dané součásti za jinou, či koupí jiného třeba neoriginálního dílu pokračovat v užívání mobilního telefonu. *Tento postup je logický - např. poškozením HandsFree sady nevzniká důvod pro výměnu celého přístroje a recipročně - utržením kabelu sluchátka HandsFree sady nezaniká záruka na samotný přístroj.

Společnost MabilMobil s.r.o. neručí za případné odstranění dat z mobilního telefonu při záruční opravě a následné rutinní aktualizaci SW-FW v autorizovaném servisním středisku. Totéž se týká nadstandardního příslušenství (např. ochranná folie LCD - nutnost výměny LCD autorizovaným servisním střediskem v důsledku závady).

Upozorňujeme, že pokud si kupující odmítne převzít vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena v zákonné lhůtě, bude účtováno spotřebiteli skladné ve výši 30Kč za každý započatý den. Neprojeví-li kupující zájem si zboží vyzvednout do doby, kdy výše skladného převýší tržní cenu reklamovaného zboží, bude zboží použito na úhradu skladného.

Záruka se nevztahuje na:

 • Neodborné nebo nesprávné použitím (v rozporu s návodem k obsluze).
 • Hrubé zacházení.
 • Nevhodné skladování.
 • Provozováním v agresivním prostředí.
 • Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství.
 • Připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet).
 • Vniknutím cizích látek do přístroje.
 • Poškození přírodními živly.
 • Vadnou funkcí sítě mobilních telefonů.
 • Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem).
 • Nefunkčnost výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci.
 • Opotřebení zboží vzniklé obvyklým či nadměrným užíváním.
 • Neoprávněné změny údajů v záručním listu.
 • Nedodržení správného způsobu používání.
 • Neodborný zásah.
 • Neodbornou opravu.
 • Přímo úměrnou ztrátu kapacity baterie po delším užívání, než 1/2 roku



!!!Pozor, u přístrojů s podezřením na mechanické poškození neručíme za následně vzniklé, či dodatečně projevené vady (porušení soudržnosti vnitřních komponentů či součástek přístroje) odhalené během servisního zásahu v servisním středisku, stejně tak i u přístrojů s podezřením na zasažení kapalinou s následky oxidace!!!

V případě nesouhlasu s rozhodnutím reklamace může kupující podat návrh na jeho znovu přezkoumání pro případné mimosoudní vyrovnání, prodejce však není povinen kupujícímu vyhovět, řeší každou kauzu individuálně. Kupující se může obrátit se stížností na kontrolní orgán České obchodní inspekce.

Jak postupovat a co musí reklamace obsahovat:

Název reklamovaného zboží a podrobný popis závady - zde je k dispozici reklamační protokol ke stažení - doporučujeme!
Kompletní výrobek reklamace (většinou stačí mobilní telefon a baterie, pokud se jedná o telefon jakožto reklamové zboží)
Relevantní dokumenty prokazující zakoupení produktu u spol. MabilMobil s.r.o. (např. záruční list nebo daňový doklad).
Zpáteční adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás(telefon, email)
Neposílat karty SIM a paměťové karty (paměťové karty zaslat jen v případě, dochází-li např. k rychlému vybíjení baterie nebo vypínání mobilního telefonu).
Při koupi jiného sortimentu, než mobilní telefon jako např. BLUETOOTH, HANDSFREE, MP3 PLAYER, NAVIGACE atd., prosíme o zaslání kompletního balení v případě reklamace.


Podání reklamace je možné pouze zasláním na adresu uvedenou níže.

Doporučujeme, zasílat doporučeně balíkem. Podací lístek z pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.

Podání reklamace je možné pouze zasláním na adresu uvedenou níže. Doporučujeme, zasílat doporučeně balíkem. Podací lístek z pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.

Reklamaci zasílejte na: MABIL MOBIL s.r.o. Na Šancích 344/70, 724 00 Ostrava - Nová Bělá nebo můžete také reklamaci uplatnit u nás v kamenné prodejně.

Máte-li nejasnosti s uplatněním práv při reklamaci, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obchod@rychlemobil.cz.